Öbür Dünya Var Mı? – Güzellik ve Ebed Kanıtı

Her yaratılan Allah’ı anlatıyor. Allah’ın sonu gelmeyen güzelliğini ve kemâlatını gösteriyor. Güzellik güzelden, mükemmellik ise kemâlden gelir. Cemâl ve kemâl sahibi Allah, kainatı kemâlini seyrettirmek için yaratmıştır.

Ama görüyoruz ki bu dünya hayatı fanidir. Kullar bu dünyada sonsuza kadar kalmadıkları için Allah’ın eserlerini sonsuza kadar seyredemiyor. O halde Allah’ın eserlerini sonsuza kadar seyredeceği ve Yüce Dost olan Allah’ı  sonsuza kadar takdir edeceği bir ebedî âlem, öbür dünya olmalıdır ve vardır.

“Evet, durûb-u emsâldendir ki, bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzûrundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için, “Tuh, ne kadar çirkindir!” der, o güzelin güzelliğini nefyeder. Hem, bir vakit, bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez. Asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisâniyle, “Ekşidir” der, gümler gider.” *

“Aynen bu misallerde olduğu gibi, eğer ahiret gelmez ve ölüm insan için bir son olursa, Cenab-ı Hakk’ın şu âlemde gözüken cemali ve kemali hiçe iner, bütün kıymetini ve güzelliğini kaybeder. Bu meseleyi âlemin yaratılış sebebini de beyan ederek şöyle izah edelim:

Allah, her bir mahlûku nakış nakış süsledi, cemalinin ve kemalinin her türlü tecellisini bu âlemde gösterdi ve seyretmek vazifesini ve şerefini insana yükledi. İşte insanın yaratılış vazifesi budur: O cemali ve kemali seyretmek. Hâlbuki ahiret gelmez ve ölüm insan için bir son olursa, insan bu dünyadan ayrılmanın acısını hafifletmek ve hiçe indirmek için, bu dünyayı tahkir edecek ve şu göz önündeki cemali ve kemali inkâr edecektir. Ancak bu sayede bu dünyadan ayrılığın acısına ve elemine dayanabilir. Hâlbuki bu, insanın yaratılış maksadına zıttır.

Evet, âşık bir seyirci fıtratında yaratılan insan, ahiret gelmediğinde bir düşmana dönmekte ve ayrılığın acısını hafifleştirmek için, seyircilik makamından, tahkir makamına düşmektedir. Elbette, bu âlemin hikmet sahibi olan sanatkârı buna müsaade etmeyecek, cemal ve kemalini ona inkâr ettirmeyecektir. Bunun da tek yolu, ahireti getirmektir.” **

* Sözler

** Seyrangah tv

Bunlar da hoşunuza gidebilir...