Ölüm Neden Var? Hayat Neden Var? Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir

Ölümün ve hayatın neden var olduğu açıklanıyor.

Ölüm bir hayat gerçeğidir. İnsan yok olmak için yaratılmamıştır. Yavruları, âciz mahlukları koruyan, onlara rızıklar veren Allah merhametlidir. Kainatı ölçülü bir şekilde yaratan, bir serçeye kartal kanadı vermeyen, varlıklara taşıyamayacakları yükleri yüklemeyen, kullarına adaletli olmalarını emreden Allah sonsuz adalet sahibidir. Sonsuz merhamet ve adalet sahibi olan Allah, insanlara sonsuza kadar yaşama isteği vermiştir. Ancak bu dünya fanidir. Eğer ahiret hayatı olmaz ise bu durum Allah’ın adaleti ve merhameti ile çelişir. Ancak kainattaki sayısız örnekler Allah’ın merhametini ve adaletini göstermektedir. Demek ki; Allah’ın adaletinin tam olarak görüleceği bir ahiret yurdu olmak zorundadır. Ölümden sonraki hayatın mantıksal delillerinden bir kısmını görmek için tıklayınız:

Ölüm salih Müslümanlar için daha güzel bir âleme terhistir. “Sizlere müjde! Mevt (ölüm) idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedi değil, adem (yokluk) değil, tesadüf değil, failsiz bir in’idam değil; belki (bilakis), bir Fail-i Hakim-i Rahim tarafından bir terhistir, bir tebdil-i mekândır, saadet-i ebediye tarafına, vatan-ı aslilerine bir sevkiyattır, yüzde doksan dokuz ahbabın mecmaı olan âlem-i berzaha bir visal kapısıdır.”  * 

Ölüm, Allah’a iman eden ve sadece O’na ibadet eden, itaatkar Müslümanlar için dünya zindanından ayrılmadır. Allah’a kavuşmadır.

“Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.” Hadis-i şerifi bu gerçeği gösterir.

Ölüm, kafirler için dünya zevklerinin sona ermesi ve gerçek hüznün başlangıcıdır. Eğer insan Allah’ın Kelâm’ını ve Allah’ın gönderdiği peygamberlerin sözlerini kabul etmez ise onu yoktan var eden Sahibini yalanlamış, Sahibinin verdiği tüm nimetlere karşı nankörlük etmiş, canlı ve cansız varlıklar Allah’a tam bir itaat ile vazifelerini yapıyorlar iken vazifesi en büyük olan insan; vazifesini inkar edip vazifesini yapmayan bir varlık haline gelmiş, aynı zamanda kâinatı anlamsızlığa ve gayesizliğe mahkum etmiş ve Allah’ı tanıyıp O’nun varlığını tasdik eden kainattaki tüm varlıkların kıymetlerini hiçe indirmiş ve onları yalanlamış olur. Bu sonsuz zulmün, cinayetin cezası ahiret hayatında çekilecektir.

* Mektubat (Risale-i Nur)

Bunlar da hoşunuza gidebilir...