Ölümden Sonra Hayat Var Mı? – Merhamet Ahireti Gerektirir

Görüyoruz ki ister küçük ve güçsüz olsun, ister büyük ve güçlü olsun bütün varlıklara kusursuz bir şekilde nimetler veriliyor. Hatta en güçsüz, en akılsız varlıklara, yavrulara daha güzel nimetler veriliyor. Bir arının vasıtasıyla bize bal nimetini, bir inek vasıtasıyla bize süt nimetini ihsan etmesi, bir tohumdan ağaç yaratıp o ağaçtan bizim vücudumuz için yararlı olacak vitaminleri içeren ve bize lezzet veren meyveleri çıkartması, Allah’ın merhametinin sonsuz delillerinden sadece bir kaç delildir.

Kainattaki tüm varlıklar kendi hâl dilleri ile bu nimetlere muhtaç olduklarını belirtiyorlar ve nimetlerin sahibi ve yaratıcısı olan Allah, mahluklarının bu ihtiyaçlarına, bu hâl dili ile ettikleri dualara icabet ederek onlara nimetler ihsan ediyor.

İşte bu verilen nimetler, nimetlerin sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın mahluklarına olan merhametini açık bir şekilde gösteriyor. Yoksa şuuru olmayan, duygusu olmayan bulutlar bize acıyarak yağmur yağdırmazlar. Demek oluyor ki bulutlar da diğer varlıklar gibi Allah’ın merhameti ve izni ile görevlerini yerine getiriyorlar. Koyun ve keçi gibi hayvanlar içlerindeki kanlar ve fışkılar arasından bizlere süt hediyelerini bizi düşündükleri, bizi sevdikleri için vermezler. Onların ilimleri yoktur ve kudretleri buna yetmez ki sütü yapabilsin. Dünyamızı bir soba gibi ısıtan, bir lamba gibi yandıran Güneş, dertlerimizi bilip bize acıdığı için mi bunu yapıyor? Ve ateş topundan ibaret olan Güneş, bu mükemmel işi yapacak ilme ve kudrete sahip midir? Ve organlarımız… Maddeden ibaret olan gözlerimiz mi bize şefkat ediyor? Dokunduğumuzda bir madde parçası hissettiğimiz kulaklarımız mı merhamet ediyor? Hayır. İşte tüm bunları bize veren sonsuz merhamet sahibi Allah’tır.

Ancak bu dünya fanidir, geçicidir. Dolayısıyla bu dünyadaki nimetlerden faydalanma sürelidir. Ölüm ile beraber dünya nimetleri kesilir. İşte bu durum eğer ahiret, yani ölümden sonra hayat olmaz ise Allah’ın sonsuz merhametine aykırı olur. Çünkü bu dünyada Allah’ın sonsuz merhametinin küçük bir bölümünü görmekteyiz. Demek oluyor ki bu geçici dünya, o sonsuz merhamete mahal olamaz. Mesela, eğer ahiret olmaz ise akıl nimeti bir hediye olmaktan çıkar ve insanın başına bela olur. Çünkü insan aklı, geçmiş hüzünleri ve gelecekteki endişeleri şimdiki zamanda toplar. Eğer ahiret olmaz ise akla gelen geçmiş, şu an ve gelecek ile ilgili kötü düşünceler insana zarar verir. Aynı şekilde şefkat duygusu da Allah’ın bir hediyesidir. Eğer ahiret hayatı olmaz ise bu duygu da hediye olmaktan çıkar ve insanın başına bir bela olur. Sevdiklerini kaybeden bir insanı, eğer ahiret olmaz ise şefkat duygusu mahveder.

Demek ki bu dünyadaki merhametin zıttına dönüşmemesi için ahiretin gelmesi zorunludur. Aksi takdirde haşa Allah’ı, kullarını idam etmek için yaratıp da onlara az bir ziyafet veren bir alaycı, bir zalim olarak düşünmek gerekecektir. Ancak aklını doğru bir şekilde çalıştıran her vicdan sahibi böyle bir şeyin mümkün olamayacağını bilir ve annenin yavrusuna olan merhamet duygusunu yaratan ve anneden çok daha şefkatli olan Sultanın sonsuz rahmetine güvenir ve ahiret hayatının kesin bir şekilde var olduğunu kabul eder.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...