Ölümden Sonra Yaşam Var Mı? : Allah’ın Adaleti Ahiretin Kanıtıdır

Ölümden sonra yaşam var mı? Sorusuna Allah’ın adaleti kanıtlanarak ve bu sonsuz adaletin ahiretin varlığını zorunlu kıldığı gösterilerek cevap veriliyor.

Kainatta kusursuz bir ölçü ve denge vardır. Bütün varlıklardaki intizam, mahlukların görevlerini tam olarak yapmaları ve kâinatta bir düzensizlik çıkmaması bu kusursuz ölçü ve dengeyi gösterir. Allah, bütün varlıkların vücutlarını, organlarını belli bir ölçü ile yaratmış, her şeyi yerli yerine koymuştur. Mesela bir sineğe, bir martıya kartal kanadı verilmiyor. Varlıklara taşıyamayacakları yükler yüklenmiyor. Ve aynı zamanda Allah, her canlının ihtiyaçlarını karşılar. Dertlerine derman olur. Onları âciz bir şekilde yaratıp da nimetlerden mahrum bırakmaz.

Ve Allah, kullarını hata ve unutma gibi irade dışı, kasıtlı olmadan yaptıkları amellerinden dolayı sorumlu tutmaz. Ve Allah, kendisine inanmayan, peygamberlerini yalanlayan, onlara eziyet eden kavimlere azap etmiş, yine adaletini göstermiştir. Ve Allah, kullarına âdil olmalarını emretmiştir.

İşte tüm bu örneklerden anlaşılıyor ki Allah âdildir. Hiç kimseye zulmetmez. Ve hiç şüphesiz adaletsizliğe, haksızlığa, zulümlere rıza göstermez. Bu dünyada görüyoruz ki; çok kötü şeyler oluyor. Çoğu suçlu hakettiği cezayı görmeden ölüyor. Eğer ahiret olmaz ise bu durum Allah’ın adaleti ile çelişir. Ama Allah’ın adaletini inkar edemeyeceğimize göre anlaşılıyor ki; bu dünyadan başka, her suçlunun hak ettiği cezayı göreceği bir ahiret yurdu olmalıdır ve vardır.

Bu dünyada adaletin hakkıyla gözükememesinin sebebi ise imtihan sırrıdır. İmtihan sırrından dolayı Allah, razı olmamasına rağmen bu zulümlere müsaade eder. Yoksa bu dünyanın kurulmasının hikmeti kaybolur. Demek oluyor ki; Sevgilinin, Hz. Muhammed’in (Sav) “Yüce Dost” dediği Rabbimiz bizi ölümden sonra diriltecek ve adaletini tam olarak gösterecektir. Demek oluyor ki ölümden sonra yaşam, yani sonsuzluk diyarı vardır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...