Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir

Allah kainattaki her şeyi yaratan, tüm mahlukları yaşatan ve tüm mahlukları gözetendir. Kainat kitabı Allah’ın varlığının ispatıdır. Göklere baktığımızda görürüz ki; içinde yaşadığımız gezegenden çok daha büyük kütlelere sahip olan gök cisimleri intizamlı bir...

Şehvet, Öfke, Sevgi ve Akıl Kavramları Nasıl Anlaşılmalıdır?

Şehvet, gazap, sevgi ve akıl kavramlarının doğru anlaşılması insan fıtratını tanımak için çok önemlidir. Bu kuvvelerin anlamlarını ve hangi yollarda kullanılması gerektiğini inceleyelim: Kuvve-i Şeheviyye: Şehvet sadece “cinsel arzu duymak” anlamına gelmez. İnsanın şehvet...

Mevlana’yı Anlamak

Mevlana Celaleddin Rumi son bin yılda gelmiş Şah-ı Nakşıbend, İmam Rabbani gibi ünlü ve saygın İslam alimlerinden biridir. Eserleri ve sözleri günümüzde dünya çapında okunan bu zât, bazılarınca doğru anlaşılamamış ve doğru anlatılamamıştır.  Bunun...

Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen Müslüman İlim ve Bilim Adamları

İslam dünyasında bilimin pek çok dalında çalışmalar yapılmıştır. Bir çok Müslüman alimin Orta Çağ’da Ay ve Güneş tutulmasını kurulan rasathanelerde rasat etmeleri; astronomi alanında yapılan ölçüm ve hesaplamaların günümüzde yapılan ölçüm ve hesaplamalara yakın...

Bediüzzaman Said Nursi’nin Üniversite Projesi

Son yüzyıllarda Kur’ân’ın dünyaya ait meselelerini hayata geçirmede başarısız olan İslam dünyası, fen ve teknolojiye gerekli önemi vermemiş ve Batı dünyasının bu alanlardaki çalışma ve gayretleri sonucunda “Orta Çağ’ın fen ilimleri öğreticisi” olan İslam...

Sanatın Ölü ve Diri Yüzü

Ölü sanat bir duygu sömürüsüdür. Sahipsizliği anlatır. Ümitsizlik aşılar. Dünyayı vahşet içerisinde gösterir. Tesadüfler kuyusunda yuvarlanır. Çünkü hakikatin yolunu şaşırmıştır. Çünkü kader nedir bilmez. Diri sanat ise ulvî hüznü verir. Hüznü anlatırken aşkı anlatır.  “Avrupazâde edebse,...