Neden Kur’an’da, Teknoloji Harikalarından Açıkça Bahsedilmiyor?

Birinci Cevap: “Çünkü: Medeniyet-i beşeriye harikalarının hakları, bahs-i Kur’anî’de o kadar olabilir.” * Kur’an’ı Kerîm kainatın yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını anlatır. Peygamberliğin gerekliliğini, ahiret hayatını ispat eder ve varlıkların ve...

“Kader Mahkumu” Sözü Neden Yanlıştır?

Eğer insan eli kolu bağlı bir şekilde kaderin mahkumu olsa idi, o zaman Allah’ın insana iyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı emretmesinin, itaat edene mükafat, isyan edene ise ceza vereceğini buyurmasının bir mânâsı olmazdı. O zaman...

Kambriyen Patlaması: Canlıların Geçmişi

“Yaşı 4,5 milyar yıl civarında hesaplanan gezegenimizin, ilk 3,5 milyar yılında hayvan hayatından yoksun olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık ilk 4 milyar yıla ait gözle görülür bir fosil kayıt bulunmadığı için, bu zaman zarfında yeterince...

Sanat ve Ahlak

Sanat pek çokları tarafından ahlaksızlığa alet edilmektedir. Peki bu nasıl oluyor? Özetle belli başlı yönlerini maddeler halinde açıklayalım: 1- Kadının onurunu ayaklar altına alma:  Kadınları kullanarak ve kadınların kendilerini nefse hitap eden bir şekilde...

Ölümden Sonra Hayat Var Mı? – Merhamet Ahireti Gerektirir

Görüyoruz ki ister küçük ve güçsüz olsun, ister büyük ve güçlü olsun bütün varlıklara kusursuz bir şekilde nimetler veriliyor. Hatta en güçsüz, en akılsız varlıklara, yavrulara daha güzel nimetler veriliyor. Bir arının vasıtasıyla bize bal...

Kur’an’da Kainat Nasıl Anlatılıyor?

Kur’ân, kainattan bahsederek Allah’ın sıfatlarını ve isimlerini bildiriyor. Mesela “Güneş de bir delildir onlara, akar gider (yörüngesinde)…” (36/38) ayeti Allah’ın intizamlı bir şekilde Güneş’i hareket ettirdiğini anlatıyor. Güneş başıboş değildir. Allah her şeyi intizamlı bir şekilde yaratmıştır....