Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır – İzzet ve Saltanat Kanıtı

Bu dünyada yaptıklarımızın karşılığı vardır. Yıldızlar koca kütlelerine rağmen son derece intizamla varlıklarını sürdürüyorlar. Kocaman Güneş tam bir teslimiyet ve itaat ile Allah’ın emrini yerine getiriyor. Bulutlar, Allah’ın emri ile beraber toplanıyorlar. Arılar, Allah’ın...

Allah’ın Cömertliği Ahiretin İspatıdır

Allah’ın cömertliği ahiret hayatının varlığını şöyle ispat eder: Kainatı harika varlıklar ile süslendirmek, Ay ve Güneş’i lamba yapmak, çeşit çeşit, lezzetli, faydalı nimetler ile yeryüzünü donatmak, öncesi ve sonrası olmayan sonsuz Allah’ın cömertliğinin sonsuzluğunu...

Öbür Dünya Var Mı? – Güzellik ve Ebed Kanıtı

Her yaratılan Allah’ı anlatıyor. Allah’ın sonu gelmeyen güzelliğini ve kemâlatını gösteriyor. Güzellik güzelden, mükemmellik ise kemâlden gelir. Cemâl ve kemâl sahibi Allah, kainatı kemâlini seyrettirmek için yaratmıştır. Ama görüyoruz ki bu dünya hayatı fanidir....

Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir – Ahiretin İspatı

Yaz gidiyor, yerini kış alıyor. Kış gidiyor, yerini bahar alıyor. Ölü toprak, yağmur ile beraber diriliyor. Geçmiş medeniyetler yerini başka medeniyetlere bırakıyor. Gece ve gündüz birbirini takip ediyor ve Dünya her saat başka bir...

Neden Sonsuz Cehennem?

Cehennemin neden sonsuz olduğu açıklanıyor ve kafirliğin sonsuz bir zulüm olduğu gösteriliyor. İnsan akıl ve kalp sahibidir. Eğer insan Allah’ın Kelâm’ını ve Allah’ın gönderdiği elçilerin sözlerini kabul etmez ise Sahibini yalanlamış, Sahibinin verdiği tüm...