Müslümanlar Neden Geri Kaldı?

Müslümanlar Neden Geri Kaldı? sorusuna çok uzun cevap verilebilir. Özetle belli yönlerine cevap verecek olursak: 1) Kur’an ve Sünnet’in ilme verdiği öneme rağmen son asırlarda ilimden uzaklaşmaya başlamak…  Müslümanların “Allah’a tevekkül etme” hakikatini yanlış anlamaya...

Kader (Alın Yazısı) Değişir Mi?

Kader, Allah’ın ilminin bir unvanıdır. Allah’ın ilminde bir artma veya eksilme olamaz. Dolayısıyla kaderin değişmesi mümkün değildir. İki ayrı kader defteri vardır. Biri “Levh-i Mahfuz” dur. Diğeri ise “Levh-i Mahv-ı İsbat” tır. Birinci kader defteri...

Ölümden Sonra Yaşam Var Mı? : Allah’ın Adaleti Ahiretin Kanıtıdır

Ölümden sonra yaşam var mı? Sorusuna Allah’ın adaleti kanıtlanarak ve bu sonsuz adaletin ahiretin varlığını zorunlu kıldığı gösterilerek cevap veriliyor. Kainatta kusursuz bir ölçü ve denge vardır. Bütün varlıklardaki intizam, mahlukların görevlerini tam olarak yapmaları...

Sibernetik Robot Biliminde Çalışmalar Yapan İlk Kişi El Cezerî

12. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen El Cezerî, Cizre’de dünyaya gelmiştir. Robotik ile ilgili bilinen en eski kayıt ona aittir. Eseri Kitabul Hiyel yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitabında resmini çizdiği robotlar...

Kader (Alın Yazısı) nedir? Kaza nedir?

Kader (Alın Yazısı) : Allah’ın kainatta meydana gelen, şu an meydana gelmekte olan ve meydana gelecek olan her şeyi, bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle ezelî ilmi ile bilmesi ve onu yaratmadan önce, her şeyi ile,...