Ezeliyet, Ezeli Olmak Nedir? Ebediyet, Ebedi Olmak Nedir?

Ezelde geçmiş, şu an ve gelecek yoktur. Ezelde, bütün zamanlar görülür ve bilinir. Allah ezelîdir. Sonradan var olmuş değildir. Allah’ın yarattıkları ise sonradan var olmuştur. Bir geçmişleri vardır. Dolayısıyla Allah’tan başka hiçbir varlık ezelî...

İnsan İradesi ve Kader Arasındaki İlişki

Takvimde Güneş’in doğuş ve batış saatleri yazar. Çünkü Güneş’in o dakikalarda doğacağı ve batacağı hesaplanmıştır. Bu bilgiden dolayı Güneş’in doğuş ve batış zamanı takvime yazılmıştır. İşte Allah’ın bizim yapacaklarımızı bilmesi ve bu bilgiyi kader...

Anne Babamız Olmasaydı Biz Olur Muyduk?

“Anne baba olmasaydı biz olur muyduk?” gibi sorulara ilmi yönden cevap verilmiştir. Cenab-ı Hak bu âlemde, her neticeyi bir sebebe bağlamıştır. Mesela, bir çocuk neticedir. Sebep ise; anne ve babasıdır. Cenab-ı Hak, o çocuğun...

Bazı namaz kılan, oruç tutan, hacca giden Müslümanların ahlaki yönleri çok kötü olabiliyor. “Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim onlarınkinden temiz” demek doğru mudur?

Bir kafirin bütün sıfatları her zaman kafirce olmadığı gibi bir müslümanın da bütün sıfatları her zaman müslümanca olmuyor. İnsan günah işleyen bir varlıktır. Elbette bir müslümana günah işlemesi yakışmaz. Namaz kılan, hacca giden insanlar...

Yüce Dost Allah, Sözünden Dönmez

Sözünden dönmek, cehaletin ve âcizliğin göstergesidir. Fermanlarıyla ahiretin var olduğunu kullarına anlatan En Yüce Dost olan Allah; her şeyi intizamla varlık sahasında tutar ve her şeyi hikmetle yapar. Böyle sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret...

Zamanın Akışı Allah’ın Ezeliyetine Delildir

Kainatta bir değişim, bir tazelenme söz konusu. Güneşli bir günde, akan bir nehirde damlaların Güneşin ışığı ile parladığı görülür. Nehir aktığı için o damlalar aynı yerde sürekli durmaz, akar giderler. O damlaların gitmesi ile...