Ölüm Neden Var? Hayat Neden Var? Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir

Ölümün ve hayatın neden var olduğu açıklanıyor. Ölüm bir hayat gerçeğidir. İnsan yok olmak için yaratılmamıştır. Yavruları, âciz mahlukları koruyan, onlara rızıklar veren Allah merhametlidir. Kainatı ölçülü bir şekilde yaratan, bir serçeye kartal kanadı vermeyen,...

Tek Tanrı İnancı – Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Kanıtları

Kainattaki varlıkların özellikleri, yapıları, sistemleri, hareketleri, düzenleri sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret sahibi bir ilahın varlığını gerektirir. Dolayısıyla zerreler ilme, kudrete sahip olmadıkları için yoku var edemezler. Var olanı değiştiremezler. Var olana hakim...

Şeriat Nedir, Ne Demektir? Şeriat Kuralları Nelerdir?

Şeriat Nedir? Şeriat Ne Demektir? Şeriat kuralları nelerdir? Gibi sorular cevaplanıyor ve izah ediliyor. Kur’an’da şeriat kavramından bahsedilir. Bir ayet meali: “Sonra da seni din konusunda bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy; bilmeyenlerin isteklerine...

Gerçek ve Doğru Din Hangisi? Neden İslam Gerçek ve Doğru Dindir?

Gerçek ve doğru dinin hangisi olduğu, İslam’ın tek doğru din olduğu mantıksal deliller ile ispatlanıyor. Ayrıntılı bilgiler Risale-i Nur’da mevcuttur. 1. Peygamberlik ve Dinin Gerekliliği Kainattaki varlıklar vazifelerini kusursuzca yerine getirirler. Bilinçsiz, şuursuz Güneş...