İslam Dininin Temel Kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnettir

Kur’an-ı Kerim ve sünnet (hadis-i şerifler) İslam dininin iki temel kaynağıdır. Sünnetin (hadis-i şeriflerin) gerekliliğini açıklayan yazıyı okumak için: Neden Hadislere İhtiyaç Vardır? Bu yazıda Kur’an-ı Kerim’in insan sözü olmadığı kısaca açıklanmaktadır. Hz.Muhammed’in (Sav)...

Haçlı Seferi ve Antakya’nın İşgali

XI.yüzyılın son yılları,  Avrupa ve Bizans için oldukça zor geçiyordu. Gerek siyasi, gerek ekonomik bakımdan gerçek bir buhran geçiren Avrupa; sıkıntılarının sona ermesi için yeni yollar aramaktaydı. Aynı yıllarda Türk fetih hareketleri başta Bizans...

İslam’da Mahkeme Önünde Eşitlik Esası

İslam hukukunda din, dil, ırk ayrımı yapılmadan mahkeme önünde eşitlik esası vardır. Dördüncü Halife Hazreti Ali İslam devletinin başkanı olduğu bir zamanda zırhını düşürür. Bir Yahudi o zırhı alır ve kimselere söylemez. Bir gün...

2.Abdülhamid Döneminde Eğitim

2. Abdülhamid döneminde okullarda dini ilimler ile fen ilimleri beraber okutuluyor, Batı müdahalesinin olumsuz etkilerinden korunmak maksadıyla öğrencilere İslam ahlakı anlatılıyordu. 2. Abdülhamid’in eğitim anlayışını anlamak için onun şu sözlerini okumakta fayda vardır: “İslamiyet...

Urfa’nın Fethi ve İmadeddin Zengi’nin Ermenilere Verdiği Eman

Anadolu’nun İslamlaşması sürecinde, Selçukluların ve Anadolu’daki Türk beyliklerinin işgalci haçlı ordularına verdikleri mücadelenin ayrı bir yeri vardır. Bu mücadele aşağı yukarı iki yüzyıl sürmüş ve uzun müddet İslam dünyasını uğraştırmıştır.

Allah’ın Varlığı Hakkında – Ağaçlar, Allah’ı Nasıl Anlatır?

Allah vardır ve birdir. Allah’ın İsimleri varlıklarda tecelli eder. Bu yazıda Allah’ın İsimlerinin bir kısmının ağaçlar üzerindeki tecellilerinden bahsedilmektedir. “Halık” yoktan var eden manasındadır. Ağaçlar bir tohumdan meydana geliyor. Tohum hayatsız, bilinçsiz, şuursuz, kudretsiz...