Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı Nedir?

Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı Allah’ın birliğini insanlara bildirmek ve sadece Allah’a iman eden ve sadece O’na ibadet eden, O’na ortak koşmayan, O’nun oğlu olduğunu reddeden, O’nun tüm eksikliklerden münezzeh olduğunu, doğmadığını ve doğurmadını bilen insanların olması ve bu insanların Allah’ın yolunda bu fani dünya hayatında güzel ahlak ile, tefekkür ederek yaşamasıdır.

La İlahe İllallah diyen, Allah’ın oğlu olduğuna inanmayan, putlara tapmayan, tüm peygamberleri tasdik eden, ahirete, kadere, meleklere, kutsal kitaplara iman eden Müslümanların Kur’an ahlakı ile ahlaklanması, ibadet etmesi, kul hakları yemekten, haramlara girmekten uzak durmaya çalışması ve bir şerefli mahluk olmanın gereğini yerine getirmesi gerekir.

Kainattaki olayları tefekkür eden, fen ilimlerine de önem veren Müslüman, kendisini geliştirmeli ve daha iyiyi yapmak için çaba göstermelidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...