Peygamberlerin Nitelikleri Nelerdir?

Peygamberlerin niteliklerinin neler olduğu açıklanmaktadır.

Peygamberler insanların önderleri, rehberleri, muallimleri (öğretmenler), liderleridir. Peygamberler insanlara hayatın anlamını, insanın nereden geldiğini, insanın vazifesinin ne olduğunu, insanın nereye gideceğini Allah’tan aldığı mesaj ile, yani mutlak doğru bilgi ile öğretirler.

Peygamberler insanlara Allah’ın bir olduğunu, Allah’tan başka ilah olmadığını, Allah’ın oğlu ve kızının olmadığını, Allah’ın her türlü eksikliklerden münezzeh olduğunu öğretirler. Onlar Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ederler.

Peygamberler mucize gösterirler. Binlerce insan onların mucizelerine şahit olmuştur.

Peygamberler güzel ahlaklıdır ve insanlara örnek davranışlar sergilerler. Onlar doğrudur, cömerttir, alçak gönüllüdür, cesaretlidir, ilim sahibidirler, güvenilirdirler, emanete hıyanet etmezler.

Peygamberler günah işlemezler. Allah onları günah işlemekten korur.

Peygamberler akıllı ve zekidirler. 

Peygamberler insanlara hakikati tebliğ ederler.

Peygamberler şeriat kanunlarını insanlara bildirip şeriat kanunları ile hem kendileri amel ederler hem de Müslümanların amel etmesini isterler. 

Peygamberler ahiretin varlığını ispat ederler.

Bütün peygamberler İslam dininin peygamberidir. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed (Sav) İslam dininin peygamberidirler. Günümüzdeki Hristiyanlık ve Yahudilik’te ise Allah’a ortak koşulmaktadır. İslam ise şirki reddeder.

Peygamberler Hazreti Cebrail vasıtasıyla vahiy alırlar. Peygamber olmayan insanlar vahiy alamazlar. İlham alabilirler. İlham vahiy gibi değildir. Birisinin aldığı ilham bir başkasını bağlamaz. İlham alan kişinin nefsi, aklı da karıştığı için ilham alan kişinin o ilhamı yanlış anlaması mümkündür. Ama vahiy öyle değildir. Peygamberler kendilerine gelen vahiyleri net ve kesin olarak anlarlar.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...