Recm Cezası Nedir ve Ne Demektir? İslamda Recm Cezası Var Mı?

Recm cezası nedir ve ne demektir? İslamda recm cezası var mıdır? Zinanın serbest bırakılmasının olumsuz sonuçları nelerdir? Gibi sorular cevaplanıyor.

İslamiyet’in tek doğru din olduğunu gösteren, Risale-i Nur’dan yararlanarak yazılan yazıları okumak için:

Neden İslam Tek Doğru Dindir?

Ayrıca şeriatın ne demek olduğunu gösteren yazı için:

Şeriat Nedir? 

Öncelikle şunu belirtelim ki; recm cezasının uygulanması zordur çünkü recm cezasının uygulanması için gerekli şartlar vardır ve tüm şartların gerçekleşmesi ise çok zordur. Bu sebeple İslam tarihinde recm cezası çok uygulanmamıştır.

Zinayı serbest bırakmanın olumsuz sonuçlarından bir kısmı şunlardır:

1. Zina eden kadın hamile kaldığında kürtaj yapar. Kürtaj ise Allah’ın yarattığı masum bir canı öldürmektir. Bu ise cinayettir. Kürtaj cinayetini savunup recm cezasını eleştirenler büyük bir çelişki içindedirler. Kürtaj çoğunlukla zina sonucunda hamile kalan kadının masum bebeği öldürmesidir. Kürtajı savunanlar bu cinayeti savunurlar. Recm ise evli olduğu halde başka biri ile cinsel ilişkiye giren, eşini aldatan, aileyi ve toplumun ahlak yapısını tehdit eden böyle büyük bir zulmün, insanın güzel fıtratına aykırı olan bu suçun engellenmesi için etkili bir önlemdir ve adalettir. 

2. Zina eden kadın hamile kaldığında babası tarafından terk edilen bir çocuğu aylarca karnında taşımak ve sonra senelerce o çocuğu büyütmek zorunda kalır.

3. Zinanın serbest bırakılması insanın şehvet hislerine kolayca yenik düşmesine sebep olur ve insanın güzel fıtratına aykırı fiiller görülür. Zinanın serbest bırakılması kişiyi azgınlaştırır ve ahlaksız bir toplumun oluşmasına sebep olur.

4. Zinanın serbest bırakılması karı kocanın birbirini aldatmasına ve boşanmalara yol açar. Ailedeki huzursuzluk toplumu etkiler ve huzursuz bir toplum meydana gelir. 

5. Zinanın serbest bırakılması genelevlerin sayısının artmasına ve fahişelerin psikolojilerinin ve sağlıklarının bozulmasına neden olur. Zinanın serbest bırakılması Aids hastalığına bir davetiyedir.

Bekar olup zina yapmak büyük bir günahtır ve bunun cezası yüz sopadır. Evli olup zina yapmak ise daha da büyük bir günahtır ve bu günahın cezası recmdir (taşlayarak öldürme). Nikahlı eşini aldatan ve bir başkasıyla cinsel ilişkiye giren bir insanın yaptığı ahlaksızlığın, suçun cezasız kalması beklenemez. 

Recm cezası taşlayarak öldürmedir. Recm cezasının var olduğu bir toplumda evli çiftler iffetlerini korur ve bir başkası ile zina etmekten daha çok sakınırlar. Recm cezası özellikle de kadınlar için bir rahmettir çünkü aldatma fiilini çoğunlukla erkekler gerçekleştirir. Recm cezasının olduğu bir toplumda ise erkeğin karısını aldatmaya çalışması oldukça zorlaşır çünkü evli olup da zina etmenin bedeli taşlanarak öldürülmedir. 

Recmedilme ile ilgili bazı hadis-i şerifler

Zina yaptığını dört defa açıklayan Mâiz b. Mâlik (r.a)’in recmedilmesi

“Mâiz b. Mâlik, Hz. Peygamber’e gelerek “Beni temizle” dedi. Hz. peygamber “Yazık sana, çık git, Allah’a tövbe ve istiğfar et” buyurdu. Mâiz, pek uzaklaşmadan geri döndü ve “Ey Allah’ın Resulu! Beni temizle” dedi. Hz. Peygamber aynı sözlerle üç defa daha geri gönderdi. Dördüncü ikrarında “Seni hangi konuda temizleyeyim?” diye sordu. Mâiz; “Zinadan” dedi. Hz. Peygamber “Bunda akıl hastalığı var mıdır?” diye sordu. Böyle bir rahatsızlığı olmadığını söylediler. “Şarap içmiş olabilir mi?” diye sordu. Bir adam kalkıp içki kontrolü yaptı. Onda şarap kokusu tesbit edemedi. Hz. Peygamber tekrar “sen zina ettin mi?” diye sordu. Mâiz “Evet” cevabını verdi. Artık emir buyurdular ve Mâiz recmedildi. Recimden sonra onun hakkında sahabiler iki kısma ayrıldılar. Bir bölümü Mâiz’in helâk olduğunu, başka bir grup ise onun en faziletli tövbeyi yaptığını söylediler. Bu farklı yaklaşım üç gün sürdü.

Daha sonra yanlarına gelen Resulullah (s.a.s) “Mâiz b. Mâlik için dua edin” buyurdu. “Allah Mâiz’e mağfiret eylesin” dediler. Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Mâiz öyle bir tövbe etti ki, bu tövbe bir ümmet arasında paylaştırılırsa onlara yeterdi.” “ (Müslim, Hudûd, 22; eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, VII, 95,109; ez-Zeylaî, Nasbu’r-Râye, III, 314 vd.).

Evli bir kadın sahabinin zina sebebiyle recmedilmesi

Ezd kabilesinin Gâmid kolundan bir kadın geldi ve “Ey Allah’ın elçisi! Beni temizle” dedi. Hz. Peygamber “Yazıklar olsun sana. Çık git, Allah’a tövbe ve istiğfar et” buyurdu. Kadın dedi: “Beni, Mâiz’i çevirdiğin gibi geri çevirmek istiyorsun.” Hz. Peygamber, “Sana ne oldu?” diye sordu. Kadın kendisinin zinadan gebe olduğunu söyledi. Bunun üzerine “Sen mi?” buyurdu. Kadın “Evet” dedi. Hz. Peygamber “Doğuruncaya kadar git” buyurdu. Kadının bu arada geçimini Ensar’dan bir adam üstlendi. Daha sonra Hz. Peygamber’e gelerek; “Gâmidli kadın doğurdu” dedi. Çocuğun bakımını da Ensar’dan birisi üzerine aldı ve kadın recmedildi” (Müslim, Hudûd, 22, 23, 24; İbn Mâc’e, Diyât, 36; Mâlik, Muvatta’, Hudûd, II). Başka bir rivâyette, çocuk sütten kesilinceye kadar emzirmesine izin verildiği, recm sırasında Hâlid b. Velîd (r.a)’ın üzerine kan sıçraması üzerine kadın hakkında kötü sözler söylediğini işiten Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu nakledilir:

“Ey Halid! yavaş ol. Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki, onu bir baççı (vergi memuru) yapsaydı, şüphesiz mağfiret olunurdu.” Sonra kadının hazırlanmasını emrederek cenazesini kılmış ve kadın defnedilmiştir (Müslim, Hudûd, 23).

“O öyle bir tövbe etti ki, bir millet arasında taksim edilse idi, hepsini içine alırdı.” Başka bir vesile ile de, “Sen Allah için canını vermekten daha faziletli bir tövbe gördün mü?” buyurdu. (et-Tâc, 3: 25; Müslim, Hudûd: 24).

 

Recm cezasının uygulanması için gerekli olan şartlar:

1. Zina yapan kişi akıllı olmalı ve ergenlik çağına ulaşmış olmalıdır. Bekar iken zina yapanlara recm cezası uygulanmaz. Bekar iken zina yapan kişilere uygulanan ceza yüz sopadır. Bekar olup zina yapanlara uygulanan yüz sopa cezasının izah edildiği yazıyı okumak için: Yüz Sopa Cezası

2. Zinanın yapıldığının kesin olarak kanıtlanması gerekir. En az dört adil, erkek, daha önce yalan yere şahitlik yapmadığı sabit olan, sanıklara karşı kişisel kin ve nefreti olmayan şahit olmalıdır. (Şahitlerin erkek olması kadınların adet, lohusa, hamilelik dönemlerinde doğal olarak unutkanlık yaşayabilmeleri ve erkeklerden duygusal olarak daha üstün olmaları ancak bu duygusal yönün yan etkilerinin de olması gibi sebeplerledir. Yoksa bazı kadınlar çoğu erkekten daha zekidir, daha iyi hafızaya sahiptir ve daha soğukkanlıdır.) 

Mesela üç şahit zinanın yapıldığını kesin bir şekilde gördüğünü ifade etse, diğeri ise “onları yorgan altında gördüm” dese ve cinsel birleşme olduğunu kesin olarak görmediğini ifade etse recm cezası uygulanmaz. (İşte bu sebeple recm cezasının uygulanabilmesi zordur. Bu yüzden İslam tarihinde recm cezası çok uygulanmamıştır.)

3. Kişinin evliliği İslamiyet’in evlilik şartlarına uygun değilse kişi evli sayılmayacağı için bu kişinin zina yapması halinde recm cezası uygulanmaz.

4. Evlenip de eşi ile hiç cinsel ilişkiye girmemiş birisinin zina yapması ile recm cezası uygulanmaz.

5. Zinanın bir para karşılığında olması halinde Ebû Hanife’ye göre her ikisine de had cezası uygulanmaz. Çünkü bu durum bir mehir karşılığında nikâh akdine benzer. Bu durumda şüpheden dolayı had düşer. Ancak fiil haram olduğu için ta’zir uygulanır. Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre bu durumda da had cezası verilir (Ömer Nasuhi Bilmen, İstilâhât-ı Fıkhıyye Kâmusu, İstanbul 1968, III,197 vd.).

6. Cinsel ilişki önden olmaz ise recm cezası uygulanmaz.

7. Zina yapan kişi köle ise recm cezası uygulanmaz.

8. Zina yapmaya zorlanıp bu işi hür iradesi ile yapmayan kişiye recm cezası uygulanmaz.

9. Devlet başkanı recm cezasının uygulanmasına izin vermezse şahıslar bu cezayı uygulayamaz.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...