Peygamberlik


Neden İslam?

Peki bir arıya, bir Güneş’e, bir ağaca ilham edip onlara görevlerini öğreten Allah’ın; akıl sahibi, irade sahibi olan insana hayattaki görevini öğretmemesi mümkün olabilir mi?

Neden Peygamberlere İhtiyaç Vardır?

 Kainattaki varlıklar vazifelerini kusursuzca yerine getirmektedirler. Bilinçsiz, şuursuz Güneş ve yıldızlar her an belli bir düzen içerisinde hareket etmekte; aciz, akılsız, merhametsiz Güneş ihtiyaç sahiplerine ısı ve ışık vermekte; …

Hz. Muhammed’in (Sav) Peygamberliğinin Delilleri Nelerdir?

Kainatı yoktan var eden Zât cansız varlıklara, hayvanlara, bitkilere görevlerini bildiriyor, onlara ilham ediyor. Bir arıya, bir Güneş’e, bir ağaca ilham edip onlara görevlerini öğreten Allah’ın; akıl sahibi, irade sahibi olan insana hayattaki görevini öğretmemesi mümkün değildir…

Kur’an İnsan Sözüne Benzemez

Kur’an-ı Kerim’in insan sözü olamayacağının pek çok sebebi vardır. Bunlardan sadece bir sebebi kısaca açıklayalım: Hz.Muhammed’in (Sav) zamanında edebiyat çok meşhur idi. Hz.Muhammed’in (Sav) düşmanları olan müşrikler Kur’an ayetlerinin mükemmel belagatı karşısında acizliklerini itiraf ettiler ve bu sözlerin insan sözü olamayacağını söylediler.

Kur’an ve Bilim Işığında İnsan Embriyosu

Kur’an ayetlerindeki bazı bilgiler 20.yüzyıldaki bilimsel gelişmeler sonucunda anlaşılabilmiştir. Kur’an ayetlerindeki bilgileri tasdikleyen laboratuvar çalışmaları sonucunda insanın doğumu ile ilgili detaylı bilgiler de elde edilmiştir…

Doğru Din İslam ve En Mükemmel İnsan Hz.Muhammed (Sav)

Peki kendisinin peygamberliğine inanmayan insanlara bile yalan söylemeyen, ümmetini yalan söz söylemekten şiddetle sakındıran bir Zât, nasıl olur da yalanların en büyüğü olan “Allah’a karşı yalan söyleme, Allah’a iftira etme” suçunu işleyebilir? Bütün insanlara karşı doğru davranan bir zât, nasıl olur da Allah’a iftira edebilir?  …