Şeriat Cezaları Nelerdir?

Şeriattaki cezaların neler olduğu bu yazıda açıklanıyor. Şeriat cezalarındaki amaç huzurlu bir toplumun muhafaza edilmesidir. Şeriat cezaları bireyi, aileyi ve toplumu korur, bu cezalar ile masum insanların hakları muhafaza edilir ve toplumda adalet sağlanır. 

Ayrıca şu yazılar da okunabilir:

Şeriat Nedir?   Neden İslam Tek Doğru Dindir?

Had Cezaları : Beş adet had cezası vardır. İslam tarihinde had cezaları sık sık uygulanmamıştır çünkü bu cezaların uygulanması için gerekli şartlar vardır. Eğer bu şartlar yerine gelmezse, suçun kesinliği sabit olmaz ise had cezaları uygulanmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

“Şüphelerden dolayı hadleri kaldırınız (uygulamayınız).”

(Ebû Dâvud, Salât,14; Tirmizî, Hudûd, 2)

1. Hırsızın Elinin Kesilmesi  

Bu ceza Kur’an ayeti ile sabittir. Konu hakkındaki detaylı bilgi için: Hırsızın Elinin Kesilmesi ve İzahı

2. Zinanın Cezası (Bekar Olup Zina Yapanlar İçin Yüz Sopa Cezası, Evli Olup Zina Yapanlar İçin Recm Cezası)

Bu cezanın uygulanması için de bir çok şart mevcuttur.

Detaylı bilgiler için: Yüz Sopa Cezası (Bekarlar İçin)     Recm Cezası (Evliler İçin)

3. Namuslu İnsana Zina İftirası Yapmanın Cezası

Müslüman, hür, akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve iffetli olan kadınlara zina iftirasında bulunan kişilere uygulanacak ceza Nur suresinde açıklanmıştır.

“Namuslu kadınlara (zina suçu) atıp da sonra (bu suçlamalarını ispat için) dört şahid getirmeyenlere seksen değnek vurun ve artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.” (Nûr, 24/4).

Namuslu olan erkeğe zina iftirası yapılmasının cezası da seksen değnektir.

4. İçki İçmenin Cezası

Bu ceza Hazreti Peygamber’in (Sav) sünneti ile sabittir. Bu cezanın uygulanması için de bazı şartlar gerekir. İçki içen kişi Müslüman, akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve konuşabilen bir kişi ise ve bu kişi şarhoş iken yakalanır ve içki içtiği şahitler tarafından tespit edilir ise bu kişiye sopa cezası uygulanır. Hz. Peygamber (Sav) ve Hz. Ebû Bekir (ra), içki içene 40 sopa vurdular.

5. Yol Kesmenin Cezası

Yolcuların önünü kesen, yolcuların mallarını çalan, yolcuları öldüren eşkiyalara verilen cezalar vardır. Yol kesene ceza verilmesi Kur’an ayeti ile sabittir.

Mâide Suresi’nde Yüce Allah şöyle buyurur:

“Allah ve Rasûlüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları, yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Âhirette ise, onlar için büyük bir azap vardır. Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler olursa, bilin ki, Allah, “Gafûr’dur, Rahîmdir” çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.” (Mâide, 5/33, 34).

İslam alimlerinin çıkardığı hükümler şu şekildedir:

Soygun yapan ve adam öldüren eşkiya öldürülür ve ibret olması için asılır.

Eşkiya soygun yapmaz ancak adam öldürürse sadece öldürülür.

Adam öldürmeyen ancak soygun yapan hırsızın çapraz bir şekilde eli ve ayağı kesilir.

Adam öldürmeyen, soygun yapmayan ancak insanları korkutanlara “sürgün cezası” uygulanır.

Had cezalarının uygulanması konusunda gevşeklik gösterilmemesi gerektiği hadis-i şerifte belirtilmiştir.

“Allah’ın yasaklarına uyan kimseyle o yasakları (hududu) ihlâl eden kimse, bir gemiye binip, kur’a çekerek bir kısmı alt kata bir kısmı üst kata yerleşen topluluk gibidir. Aşağı katta olanlar su almak istedikleri zaman yukarı katta olanlara gidip: “Sizi zarara sokmadan biz kendi katımızda bir delik açsak!..” derler. Eğer yukarıdakiler onları serbest bırakırsa hepsi helâk olur, mani olursa hepsi kurtulur.” (et-Terğib ve’t-Terhib, 4/25, 27).

Kısas Cezası: Adam öldürenin ceza olarak öldürülmesi veya birisini kasten yaralayan kişinin aynı şekilde yaralanmasıdır. Kısas cezası Kur’an ayeti ile sabittir.

Kısas cezası hakkındaki yazıyı okumak için: Kısas Cezası ve İzahı

Ta’zir Cezaları:

Kur’an ve sünnette tayin edilmemiş, hâkimin takdirine bırakılmış olan hapis, teşhir, sürgün gibi cezalardır.

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...