Sonsuz Yaşam Arzusu Yeni Bir Hayatı, Ahireti, İspat Eder

İnsan sonsuz olmak, sonsuza kadar yaşamak ister. İnsanın bu isteği yeni bir hayatı, ahiret hayatını, şöyle ispat eder:

Bütün kainatı hikmetli bir şekilde yaratmış olan kainatın sultanı Allah; eksikliklerden münezzehtir ve anlamı olmayan hiçbir şey yaratmaz. Allah, insana sonsuza kadar yaşama isteği vermiştir. İnsan aldığı zevklerin bitmesini istemez. Ayrılıklar insanı üzer. Neden? Çünkü insan sonsuz olmak ister. Yani insanda sonsuza kadar yaşama isteği vardır.

Ancak görüyoruz ki bu dünya fanidir. İnsan bu dünyada sonsuza kadar kalmayacaktır. İşte eğer bir sonsuzluk yurdu-ahiret yurdunun varlığı kabul edilmez ise o zaman insandaki sonsuz yaşama arzusunun mânâsı anlaşılamaz. Zerrelerden yıldızlara tüm kainatı kusursuz bir şekilde idare eden, mesela bir tohumdan ağaç yaratan, o ağaçtan yüzlerce dallar, meyveler çıkaran ve o meyvelerden canlılara rızıklar veren Allah her şeyi hikmetli yaratır. Dolayısıyla Allah abes, hikmetsiz, anlamsız, gayesiz iş yapmaz. Demek oluyor ki; insana sonsuza kadar yaşama isteğini veren Allah; o sonsuzluk yurdunu da yaratır.

Hem Allah’ın büyük bir şefkati vardır. Dertlilerin dertlerine derman oluyor. Hayvanların, bitkilerin isteklerini yerine getiriyor. Peki bu kadar şefkatli olan Allah’ın; en küçük bir mahlukun, mesela bir karıncanın, bir sineğin isteğini kabul edip, ihtiyaçlarını karşılayıp, derdine derman olup da en çok kıymet verdiği kulu olan Hz. Muhammed’in (Sav) ebedî yaşama arzusunu kabul etmemesi mümkün olabilir mi? 

Elbette mümkün değildir. Hz. Muhammed’in (Sav) isteği, Yüce Dost olan Allah’ın Cemâlini görmek, sonsuza kadar yaşamak, bu dünyadaki nimetlerin asıllarına Cennette kavuşmak, yok olmamaktır. Hz. Muhammed’in (Sav) bu isteği aynı zamanda bütün insanların isteğidir. Demek ki Allah, bu duâlara icabet eder ve demek ki sonsuz bir ahiret yurdu olacaktır.

Hem Allah, Kendisine inanmayan,  Kendisine şirk koşan insanların bu dünyadaki isteklerini bile gerçekleştiriyor. Sonsuz merhamet sahibi ve sonsuz adalet sahibi bir Zât’ın bu insanların isteklerini gerçekleştirip de Kendisini seven, Kendisine itaat eden, Kendisinden korkan Müslüman kullarının ebedî yaşama arzusunu kabul etmemesi mümkün değildir. Demek ki bir başka diyar vardır.

Risale-i Nur’dan yararlanılmıştır.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...