Ahiret

 Sonsuz ahiret hayatının gerekliliği Risale-i Nur’dan yararlanarak ispat ediliyor. Detaylı bilgiler “Sözler” isimli eserin “Onuncu Söz” kısmında mevcuttur. 

Merhamet

Görüyoruz ki ister küçük ve güçsüz olsun, ister büyük ve güçlü olsun bütün varlıklara kusursuz bir şekilde nimetler veriliyor…

 

Sonsuz Yaşam Arzusu

Allah’ın büyük bir şefkati vardır. Dertlilerin dertlerine derman yetiştiriyor. Hayvanların, bitkilerin isteklerini yerine getiriyor…

 

Adalet

Kainatta kusursuz bir ölçü ve denge vardır. Yıldızlardan zerrelere kadar bütün varlıklardaki intizam, mahlukların görevlerini tam olarak yapmaları ve kâinatta bir düzensizlik çıkmaması bu kusursuz ölçü ve dengeyi gösterir…

Dirilmenin Dünya Üzerindeki Örnekleri

Yaz gidiyor, yerini kış alıyor. Kış gidiyor, yerini bahar alıyor. Ölü toprak, yağmur ile beraber diriliyor. Geçmiş medeniyetler yerini başka medeniyetlere bırakıyor…

 

İzzet ve Saltanat

Yıldızlar koca kütlelerine rağmen son derece intizamla varlıklarını sürdürüyorlar. Kocaman Güneş tam bir teslimiyet ve itaat ile Allah’ın emrini yerine getiriyor…

 

Amellerin Kayıt Altına Alınması

Çiçeklerin plan ve programları, amelleri ve hayatları bir küçük tohumda muhafaza edilmiştir. Hayvanların program ve hayatları da yumurtalarında muhafaza edilmiştir. İnsanların plan ve programları ise bir damla suda muhafaza edilir…

Güzellik-Ebed

Her yaratılan Allah’ı anlatıyor. Allah’ın sonu gelmeyen güzelliğini ve kemâlatını gösteriyor. Güzellik güzelden, mükemmellik ise kemâlden gelir…

 

Cömertlik

Kainatı harika varlıklar ile süslendirmek, Ay ve Güneş’i lamba yapmak, çeşit çeşit, lezzetli, faydalı nimetler ile yeryüzünü donatmak, öncesi ve sonrası olmayan sonsuz Allah’ın cömertliğinin sonsuzluğunu gösteriyor…

 

Yüce Dost Allah, Sözünden Dönmez

 Sözünden dönmek, cehaletin ve âcizliğin göstergesidir. Fermanlarıyla ahiretin var olduğunu kullarına anlatan Allah; zerrelerden yıldızlara kadar her şeyi intizamla varlık sahasında tutar ve her şeyi hikmetle yapar…

 

 

 

Şirkin Ebedî Azabı Gerektirmesi

İnsan akıl ve kalp sahibidir. Eğer insan Allah’ın Kelâm’ını ve Allah’ın gönderdiği elçilerin sözlerini kabul etmez ise onu yoktan var eden Sahibini yalanlamış, Sahibinin verdiği tüm nimetlere karşı nankörlük etmiş,…