Sorular ve Cevaplar

İslam’da Kadının Hakları Nelerdir?

İslamiyet erkeğe ve kadına haklar verir. İslam şeriatında kadına pek çok haklar verilmiştir. İslam’ın kadına verdiği haklardan bazılarını okumak için…

Şeriat Ne Demektir?

Kainatta iki türlü şeriat mevcuttur. Birincisi kainatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın koyduğu kainat (tabiat) kanunlarıdır. Gezegenlerin belli bir yörüngede hareket etmeleri, Güneş’in doğuş ve batışı, yağmurun yağması, …

İspat karşısında inkar ve şüphenin konumu nedir?

Gece vakti Güneşi görmeyen biri “Burada Güneşi görmüyorum.” dese o kişi bulunduğu yerde Güneş’i görmediğini açıklamış olur. Ve bu doğru bir açıklamadır…

Neden Hadislere İhtiyaç Vardır?

İslam’da iki temel kaynak vardır: Kur’an ve sünnet. Kur’an derin anlamlar içeren bir deryadır. Kur’an’ı bize en iyi bir şekilde açıklayacak olan da hiç şüphesiz Hz.Muhammed’dir (Sav). Bütün İslam alimleri Kur’an’ı açıklamada Hz. Peygamber’in (Sav) sünnetini birinci kaynak olarak görmüşlerdir…

Allah Nasıl Bir Varlıktır? Allah’ın Zâtını Düşünmek Neden Haramdır?

O’nun zâtı hakkında aklımıza gelenlerin hepsi yanlıştır. O’nun zâtını hiç kimse kavrayamaz…

Cennete Gitmek İçin İyilik Yapılır Mı?

Bazı insanlar maddi menfaat sağlamak için iyilik yapabilirler. Buradaki maddi menfaat sadece parasal kazancı değil; aynı zamanda makam, mevki, şan, şöhret, kendini iyi hissetme, gururlanma gibi durumları da kapsar…

Neden Kur’ân, Teknoloji Harikalarından Açıkça Bahsetmiyor?

Birinci Cevap: “Çünkü: Medeniyet-i beşeriye harikalarının hakları, bahs-i Kur’anî’de o kadar olabilir.” * …

İnsan Kaderin Mahkumu Mudur?

Eğer insan eli kolu bağlı bir şekilde kaderin mahkumu olsa idi, o zaman Allah’ın insana iyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı emretmesinin, itaat edene mükafat, isyan edene ise ceza vereceğini buyurmasının bir mânâsı olmazdı…

Kur’an’da Kainat Nasıl Anlatılıyor?

Kur’ân, kainattan bahsederek Allah’ın sıfatlarını ve isimlerini bildiriyor. Mesela “Güneş de bir delildir onlara, akar gider (yörüngesinde)…” (36/38) ayeti Güneş’in mânâsını, yani belli bir yörüngede akıp gitmesiyle Allah’ın intizamını gösterdiğini anlatıyor…

Kader ve kaza nedir?

Kader: Allah’ın kainatta meydana gelen, şu an meydana gelmekte olan ve meydana gelecek olan her şeyi, bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle ezelî ilmi ile bilmesi ve onu yaratmadan önce, her şeyi ile, levh-i mahfuz isimli kader levhasında yazmış olmasıdır…

Ezeliyet ve ebediyet nedir?

Ezelde geçmiş, şu an ve gelecek yoktur. Ezelde bütün zamanlar görülür ve bilinir. Allah ezelîdir. Sonradan var olmuş değildir. Allah’ın yarattıkları ise sonradan var olmuştur. Bir geçmişleri vardır…

Kader değişir mi?

Kader, Allah’ın ilminin bir unvanıdır. Allah’ın ilminde bir artma veya eksilme olamaz. Dolayısıyla kaderin değişmesi mümkün değildir…

Başörtüsü ve Tesettür Neden Gereklidir?

Kadınlar için başörtüsü takmanın ve tesettürün bazı sebepleri

İslam’da Kadınların Miras Hakları Nelerdir?

İslamiyet’te insanların ihtiyaçları ve sorumluluklarına göre miras paylaşımı yapılır. Kadının tek erkek kardeşi ile mirasçı olduğunda erkek kardeşinin aldığı hissenin yarısı kadar hisse alması adalettir ve bu durumun pek çok sebebi, hikmeti vardır.

İslam’da Kadının Boşanma Hakkı Var Mıdır?

İslam dininde kadın boşanma hakkını şu şekillerde kullanabilir:

Birincisi: Koca, karısına boşama yetkisi verebilir. Buna “tevfiz-i talak” denir.

Gerçek Zenginlik Nedir?

Zenginlik ve fakirlik sahip olduğumuz malların değerine göre değerlendirilir. Lüks kıyafetler, villalar, arabalar, yatlar, bol miktarda kazanç zenginliğin göstergesi sayılır. Ancak unutulan çok önemli bir nokta vardır…

Ego Neden Var?

Ego, yani benlik, insanın egosunu, benliğini kainatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın sıfat ve isimlerini anlaması için verilmiştir. İnsan kendi benliğini düşünür. “Benim bir evim var. Bu evi ben düzenliyorum. Demek ki; bu kainatı yöneten, düzenleyen birisi var.”

“İlim maluma tabidir” sözü ne anlama gelir?

Mesela takvimde Güneş’in doğuş ve batış saatleri yazar. Çünkü Güneş’in o dakikalarda doğacağı ve batacağı hesaplanmıştır. Bu bilgiden dolayı Güneş’in doğuş ve batış zamanı takvime yazılmıştır…

Anne babası olmasaydı çocuk dünyaya gelir miydi?

“Cenab-ı Hak bu âlemde, her neticeyi bir sebebe bağlamıştır. Mesela, bir çocuk neticedir. Sebep ise; anne ve babasıdır. Cenab-ı Hak, o çocuğun yaratılmasını, o anne ve babadan takdir etmiştir…

Bazı namaz kılan, oruç tutan, hacca giden Müslümanların ahlaki yönleri çok kötü olabiliyor. “Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim onlarınkinden temiz” demek doğru mudur?

Bir kafirin bütün sıfatları her zaman kafirce olmadığı gibi bir müslümanın da bütün sıfatları her zaman müslümanca olmuyor…

Neden son asırlarda Müslüman dünyası ekonomik, teknolojik, bilimsel gelişmelerde geri planda kalmıştır?

Bu soruya çok uzun cevap verilebilir. Özetle belli yönlerine cevap verecek olursak: 1) Kur’an ve Sünnet’in ilme verdiği öneme rağmen son asırlarda ilimden uzaklaşmaya başlamak…

Şehvet, Öfke, Sevgi ve Akıl Kavramları Nasıl Anlaşılmalıdır?

Şehvet, gazap, sevgi ve akıl kavramlarının doğru anlaşılması insan fıtratını tanımak için çok önemlidir…