Etiket: Allah vardır

Varlıklardaki Sanat ve Estetik Allah’ın Varlığının Kanıtlarındandır

Varlıkların sanatlı ve estetik olması Allah’ın varlığını kanıtlar. Yaratmaktan âciz olan şuursuz, kudretsiz varlıklar bu kainattaki sanatlı işleri yapamazlar. İkiz, üçüz gördüğümüzde şaşırırız. Peki milyarlarca farklı insan suretleri, hayvan suretleri, bitki suretlerine ne demeli?...