Etiket: Boş Ol Demek

İslamda Kadının Boşanma Hakkı Var Mıdır?

İslamda kadın boşanma hakkını şu şekillerde kullanabilir: Birincisi: Koca, karısına boşama yetkisi verebilir. Buna “tevfiz-i talak” denir. İkincisi: Evlilik sözleşmesi yapılırken kadın boşama hakkının kendisine de tanınması şartını koşabilir.