Etiket: haçlı zulmü

Urfa’nın Fethi ve İmadeddin Zengi’nin Ermenilere Verdiği Eman

Anadolu’nun İslamlaşması sürecinde, Selçukluların ve Anadolu’daki Türk beyliklerinin işgalci haçlı ordularına verdikleri mücadelenin ayrı bir yeri vardır. Bu mücadele aşağı yukarı iki yüzyıl sürmüş ve uzun müddet İslam dünyasını uğraştırmıştır.

Antakya ve Maarra’da Fransızların Soykırım ve Yamyamlıkları

“Burası vahşi hayvanların kol gezdiği bir çayırlık mı Yoksa benim evim mi, doğduğum yer mi, bilmiyorum” Yukarıdaki mısra, Orta çağ Suriyesi’nin büyük şehirlerinden Maarratu’n-Nûman şehrinde yaşanan barbarlığa atıf yapan ve yine bu şehrin sakinlerinden...