Etiket: hangi din doğru

Tek Tanrı İnancı – Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Kanıtları

Kainattaki varlıkların özellikleri, yapıları, sistemleri, hareketleri, düzenleri sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret sahibi bir ilahın varlığını gerektirir. Dolayısıyla zerreler ilme, kudrete sahip olmadıkları için yoku var edemezler. Var olanı değiştiremezler. Var olana hakim...

Gerçek ve Doğru Din Hangisi? Neden İslam Gerçek ve Doğru Dindir?

Gerçek ve doğru dinin hangisi olduğu, İslam’ın tek doğru din olduğu mantıksal deliller ile ispatlanıyor. Ayrıntılı bilgiler Risale-i Nur’da mevcuttur. 1. Peygamberlik ve Dinin Gerekliliği Kainattaki varlıklar vazifelerini kusursuzca yerine getirirler. Bilinçsiz, şuursuz Güneş...