Etiket: İslam ve Ahlak

Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi açıklanıyor. İnsana güzel ahlakı öğreten, insanı yaratan ve insanın sahibi olan Allah’tır. İnsan aklı karanlıkta bir mum ışığı gibidir. İnsan kendi zanları, tahminleri, hevesleri ile ahlaki kurallar oluşturamaz çünkü hakikatı, güzel...

Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?

İslam dini güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar? Sorusuna maddeler halinde cevaplar veriliyor. 1. Allah’ın birliğine inanmak güzel ahlakın temelidir. Bize güzel ahlakı öğreten Allah’tır.  İslam dini zerrelerden yıldızlara tüm kainatın yaratıcısı olan, zamanı,...