Etiket: tek tanrı inancı

Tek Tanrı İnancı – Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Kanıtları

Kainattaki varlıkların özellikleri, yapıları, sistemleri, hareketleri, düzenleri sonsuz hayat, sonsuz ilim, sonsuz kudret sahibi bir ilahın varlığını gerektirir. Dolayısıyla zerreler ilme, kudrete sahip olmadıkları için yoku var edemezler. Var olanı değiştiremezler. Var olana hakim...

Tek Tanrı Olan Allah’ın Varlığının İspatlarından Biri: Muhafaza

Tek Tanrı olan Allah’ın varlığı ve birliğinin sayısız ispatları vardır. Risale-i Nur’da daha detaylı ispatlar mevcuttur. Çiçeklerin plan ve programları, amelleri ve hayatları bir küçük tohumda muhafaza edilmiştir. Hayvanların program ve hayatları da yumurtalarında...

Allah’ın Varlığının Kanıtlarından Birkaçı Kısaca Açıklanıyor

Allah’ın varlığının kanıtlarından birkaçı kısaca açıklanır. Risale-i Nur’da bu konu daha detaylı bir şekilde işlenmiştir. Eğer her şey bir tek Zâta, Yüce Dost’a havale edilirse o zaman imkansızlık, zorluk, masraf ortadan kalkar. Eğer bütün ağaçların...