Allah’ın Varlığının Kanıtlarından Birkaçı Kısaca Açıklanıyor

Allah’ın varlığının kanıtlarından birkaçı kısaca açıklanır. Risale-i Nur’da bu konu daha detaylı bir şekilde işlenmiştir.

Eğer her şey bir tek Zâta, Yüce Dost’a havale edilirse o zaman imkansızlık, zorluk, masraf ortadan kalkar. Eğer bütün ağaçların bir olan Allah tarafından yaratıldığı kabul edilirse bütün ağaçların bir tek ağaç gibi kolaylıkla yaratıldığı da kabul edilir.

Allah binlerce meyveyi bir meyve gibi kolaylıkla yaratır. Eğer o binlerce meyvenin kendi kendisine oluştuğu kabul edilirse o zaman her bir meyvenin oluşumu için ayrı ayrı kanun, ayrı ayrı bir var olma süreci gerekecektir. Oysa ki; meyveler çok hızlı bir şekilde varlığa geliyorlar. Aynı şekilde mesela saniyede 4, günde 350.000 insan doğuyor. Büyük bir hız söz konusu. Eğer varlığa gelmeler bir tek Zâta havale edilirse çok kolay olur. Eğer varlığa gelmeler her bir zerreye ayrı ayrı havale edilirse (ki bu zerreler hayat, yaratıcı olma, kudret, ilim gibi sıfatlara sahip değildirler, dolayısıyla kendi başlarına var olamaz,  kendi kendine varlığını sürdüremez ve herhangi bir şey var edemezler) o zaman büyük bir zorluk (imkansızlık) söz konusu olur. Mesela bir ordunun teçhizatının bir fabrikadan, bir merkezden, bir emirle çıkması bir askerin teçhizatının çıkması gibi kolaydır. Ancak her bir askerin teçhizatının ayrı ayrı fabrikalardan, ayrı ayrı merkezlerden, ayrı ayrı emirlerle çıkması zordur, masraflıdır.

Allah’ın Vahid ismi, Allah’ın bütün varlıklarda birliğini gösterirken; Ehad ismi ise Allah’ın her bir varlıkta birliğini gösterir. Dolayısıyla bütün ağaçları yaratan Allah bir ağacı, bir yaprağı, bir çekirdeği de yaratabilir. Bir çekirdeği kolaylıkla yaratan Allah bütün kainatı da aynı kolaylıkla yaratabilir.

Bir yaprak yaratamayan hiçbir şey yaratamaz. Bir yaprağı yoktan var eden ise her şeyi yoktan var edebilir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...