Yaratılış

Kainattaki Yardımlaşma Kanunu

Bulutlar canlılara merhamet ettiği için mi yardımını ulaştırıp yağmur yağdırır? Hayvanlar insanlara şefkat ettiği için mi onlara et, süt, bal hediyelerini sunar? Güneş canlıları sevdiği için mi onlara ısı ve ışığını ulaştırır? …

Bir Harf Kâtipsiz, Bir Saray Ustasız Olamaz

“Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf kâtipsiz olamaz, biliyorsun. Nasıl oluyor ki; nihayet derecede muntazam şu memleket Hâkim’siz olur?” * …

 

Neden Tesadüf Olamaz? Yaratılışı İspat

Bir tohumdan bir ağaç yaratmak ve o ağaçtan yüzlerce dallar, yapraklar ve meyveler çıkarmak Allah’ın birliğini gösterir…

 

Yaratılıştaki Hız, Kolaylık, İntizam

Bahar mevsiminde binlerce çeşit ve farklı bitkilerin kolaylıkla, karıştırılmadan, intizamlı, hatasız bir şekilde yaratılması ve idare edilmesi ile yeryüzü canlanır…

 

Milyonlarca Bilgiyi Küçük Cisimde Muhafaza Etmek

Çiçeklerin plan ve programları, amelleri ve hayatları bir küçük tohumda muhafaza edilmiştir. Hayvanların program ve hayatları da yumurtalarında muhafaza edilmiştir. İnsanların plan ve programları ise bir damla suda muhafaza edilir…

Varlıklardaki Sanat ve Estetik

İkiz, üçüz gördüğümüzde şaşırırız. Peki milyarlarca farklı insan suretleri, hayvan suretleri, bitki suretlerine ne demeli?…

 

Varlıklardaki Hikmet

İnsanın ve canlıların bütün vücut sistemi faydalar ve hikmetler ile yaratılmıştır. İnek bir süt fabrikasıdır. Kanlar arasından bembeyaz, lezzetli, insanlara faydalı süt çıkarır…

 

Allah’ın Yaratma Sanatı: Bir Şeyden Her Şey, Her Şeyden Bir Şey Yapmak

“Mesela, çok değişik yiyecek ve içecekleri yediğimiz halde, bütün bunlardan tek bir teni/deriyi yaratmak “, her şeyden bir şey yapmak” anlamına gelir…

 

Zerreyi Var Edemeyen Kainatı Var Edemez

Bir tohumu yaratamayan kainatı var edemez. “Kim bütün kâinata mâlik (sahip) ise, bana mâlik o olabilir; yoksa yok.”  * …

 

Hayatsız, Şuursuz, İradesiz, Kudretsiz,  İlimsiz Zerreler

Yazının var olabilmesi için  kâtibe ihtiyaç vardır. Kâtibin hayat sahibi olması gerekir ki yazıyı yazabilsin, ilim sahibi olması gerekir ki yazıyı yazabilecek bilgiye sahip olsun…

 

Tesadüfün İmkansız Oluşu

Eğer her şey bir tek Zâta, Yüce Dost’a havale edilirse o zaman imkansızlık, zorluk, masraf ortadan kalkar…


Kainattaki Akış

Kainatta bir değişim, bir tazelenme söz konusu. Güneşli bir günde, akan bir nehirde damlaların Güneşin ışığı ile parladığı görülür…

 

Kainat, Dost’u Anlatıyor

Kainat bir kitap gibidir. Bize kendisini anlatır. Kısa bir kainat turuna çıkalım ve kainatın ne anlattığına bakalım: …

 

Ağaçlar, Allah’ı Nasıl Anlatır?

Allah’ın İsimleri varlıklarda tecelli eder. Bu yazıda Allah’ın İsimlerinin bir kısmının ağaçlar üzerindeki tecellilerinden bahsedilmektedir…