Allah’ın Varlığına Kanıt – Zerreyi Var Edemeyen Kainatı Var Edemez

Allah’ın varlığı ve birliği hakkında sayısız kanıt mevcuttur. Detaylı bilgiler Risale-i Nur’da vardır.

Bir tohumu yaratamayan kainatı var edemez. Kainatı var etmek için zerreleri var etmek gerekir. Bunun için yaratıcılık sıfatına sahip olunmalıdır. Ayrıca sonsuz bir ilim sahibi olmak gerekir. Çünkü o zerrelerin her birinin ayrı ayrı programları bilinmelidir. Ayrıca sonsuz irade sahibi olunmalıdır. Zerreyi ve kainatı var eden, varlıkların varlığını yokluklarına tercih edebilmelidir. Ayrıca varlıklar kusursuz bir şekilde idare edilmelidir. Hayatsız, şuursuz, biliçsiz, kudretsiz, ilimsiz zerreler ise ne kendi kendilerine var olabilirler ne de varlıklarını kendi kendilerine devam ettirebilirler. 

“Kim bütün kâinata mâlik (sahip) ise, bana mâlik o olabilir; yoksa yok.”  *

“Evet faraza zîşuur bir elmaya biri dese: “Sen benim san’atımsın.” O elma lisan-ı hal ile ona “Sus!” diyecek. “Eğer bütün yeryüzünde bütün elmaların teşkiline muktedir olabilirsen, belki yeryüzünde münteşir bütün hemcinsimiz olan bütün meyvedârlara, belki sefinesiyle hazine-i rahmetten gelen bütün hedâyâ-yı Rahmâniyyeye mutasarrıf olabilirsen, bana Rubûbiyet dâva et.» O elma böyle diyecek ve o ahmağın ağzına bir tokat vuracak.”  *

 

* Sözler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...