İnsan Hayatı Amaçsız Değildir

03 Şubat 2014 sahin 0

İnsan hayatı amaçsız değildir. Hayatımızın gayesi vardır. “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Hâlık-ı Kâinatı tanımak ve Ona iman edip ibadet etmektir.” Risale-i Nur […]

Din-Bilim İlişkisi Nasıldır?

03 Şubat 2014 sahin 0

Din-bilim ilişkisi nasıldır? Bilim, Allah’ın yarattığı eserleri deney, gözlem metotlarıyla inceler. Bilimsel gelişmeler kainatın çok daha büyük olduğunu göstermiştir ve bu sonuçlar Allah’ın kudretinin büyüklüğünü […]

Kur’an’ın Temel Amaçları Nelerdir?

03 Şubat 2014 sahin 0

Kur’an’ın temel amaçları nelerdir? Kur’an, zerrelerden yıldızlara tüm kainatın sahibi ve yaratıcısı olan Allah’ın kelamıdır. Kur’an’ın en büyük amacı Allah’ın birliğini ilan, ispat ve izah […]

İnsanın Doğası ve Din

03 Şubat 2014 sahin 0

İnsan, tek doğru dine (İslam’a) muhtaçtır. İnsanın doğası ve İslam dini arasındaki bağ açıklanıyor. İnsan, kainatın sahibi olan Allah’ı tanımaya muhtaçtır. İnsan akıl sahibidir. Akıl […]

İnsanın Evrendeki Konumu Nedir?

03 Şubat 2014 sahin 0

“İnsanın evrendeki konumu nedir” sorusuna cevap veriliyor. Allah Güneş’i, yıldızları, bulutları, dağları, denizleri, ırmakları, bitkileri, hayvanları insana hizmetkar yapmıştır. İnsan, Allah’ın yarattığı varlıkları aklı ile […]

Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

30 Ocak 2014 sahin 0

Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi açıklanıyor. İnsana güzel ahlakı öğreten, insanı yaratan ve insanın sahibi olan Allah’tır. İnsan aklı karanlıkta bir mum ışığı gibidir. İnsan kendi […]