İnsanın Doğası ve Din

İnsan, tek doğru dine (İslam’a) muhtaçtır. İnsanın doğası ve İslam dini arasındaki bağ açıklanıyor. İnsan, kainatın sahibi olan Allah’ı tanımaya muhtaçtır. İnsan akıl sahibidir. Akıl sahibi olan insan, bir hanenin ustasız olamayacağını bilir. Bir...

İnsanın Evrendeki Konumu Nedir?

“İnsanın evrendeki konumu nedir” sorusuna cevap veriliyor. Allah Güneş’i, yıldızları, bulutları, dağları, denizleri, ırmakları, bitkileri, hayvanları insana hizmetkar yapmıştır. İnsan, Allah’ın yarattığı varlıkları aklı ile düşünür ve Allah’ın kudretini, ilmini tefekkür eder. İnsan, kainattaki...

Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisi

Ahlaki değerlerin dinle ilişkisi açıklanıyor. İnsana güzel ahlakı öğreten, insanı yaratan ve insanın sahibi olan Allah’tır. İnsan aklı karanlıkta bir mum ışığı gibidir. İnsan kendi zanları, tahminleri, hevesleri ile ahlaki kurallar oluşturamaz çünkü hakikatı, güzel...

Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar?

İslam dini güzel ahlaklı olmaya nasıl katkı sağlar? Sorusuna maddeler halinde cevaplar veriliyor. 1. Allah’ın birliğine inanmak güzel ahlakın temelidir. Bize güzel ahlakı öğreten Allah’tır.  İslam dini zerrelerden yıldızlara tüm kainatın yaratıcısı olan, zamanı,...

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi Nedir?

İslam dininin insan hayatındaki yeri ve önemi kısaca açıklanıyor. İslam dininin doğruluğunun mantıksal ispatlarını açıklayan yazıyı okumak için : http://dostsozu.com/gercek-ve-dogru-din-nedir-hangisidir-dogru-din-hangisi-hangi-din-dogru-neden-islam-gercek-ve-dogru-dindir